بایگانی برچسب: s

روش ساخت منوی پایین افتادنی با کمک CSS3

دشواری : مبتدی
زمان تکمیل آموزش : ۲۰ دقیقه
منبع اصلی آموزش به زبان انگلیسی : http://designmodo.com/css3-dropdown-menu
مترجم و تهیه کننده مطلب : حمید رضا کاظمی – www.hamidoffice.com

مرحله ی اول – کدنویسی HTML

ما در ابتدا یک unordered list همراه آیتم های آن و تگ لینک خواهیم ساخت . برای ساخت زیر منو یا همان Sub Menu در درون لیست خود یک unordered list خواهیم نوشت.

[sourcecode language=”html”]
<ul class="menu">
<li><a href="#">My dashboard</a></li>
<li><a href="#">Likes</a></li>
<li><a href="#">Views</a>
<ul>
<li><a href="#" class="documents">Documents</a></li>
<li><a href="#" class="messages">Messages</a></li>
<li><a href="#" class="signout">Sign Out</a></li>
</ul>

</li>
<li><a href="#">Uploads</a></li>
<li><a href="#">Videos</a></li>
<li><a href="#">Documents</a></li>
</ul>
[/sourcecode]

نتیجه ی کار تا اینجا به صورت زیر می باشد :

تصویر شماره یک

برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید